Bejegeningsreglement

 

We voelen ons als professionals in een zorgberoep verantwoordelijk voor een goede en veilige behandeling van onze cliënten. Daarnaast willen wij zo goed mogelijk zorg dragen voor onze medewerkers. Een goede bejegening is een voorwaarde voor goede zorg. Daarom hebben wij richtlijnen opgesteld:

  • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling  uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen verricht gaan worden. Als  er  bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
  • Indien bezwaren bestaan tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen, bijvoorbeeld door geloofsovertuiging, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
  • Als een patiënt bezwaar heeft door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
  • Behandeling waarbij privacy gewenst is, geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en de patiënt aanwezig zijn.
  • Als er derden  bij de behandeling aanwezig zijn (bijv. een fysiotherapeut in opleiding), zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
  • Zowel fysiotherapeut als patiënt dienen zich respectvol te gedragen, ongewenst gedrag dient achterwege gelaten te worden.
  • Bij een onwerkbare situatie tussen fysiotherapeut en patiënt, zal in overleg een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling beëindigd worden.
  • Informatie gedeeld tussen patiënt en fysiotherapeut blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken. Een uitzondering kan zijn indien informatie vanwege medische redenen gedeeld dient te worden met andere zorgverleners (bijv. huisarts, medisch specialist), hier wordt altijd toestemming van de patiënt gevraagd.
  • Verbeterpunten of ideeën t.a.v. de praktijk kunt u kenbaar maken via e-mail of (indien anoniem) door deze te deponeren in de brievenbus bij de ingang van de praktijk.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit eerst kenbaar maken bij uw behandelend fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut zal de klacht met u bespreken volgens de KNGF-richtlijn.