Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Bruinsma, Praktijk voor Fysiotherapie, Manuele en Geriatrie Therapie

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkreglement geldend tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en daarom voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de patiënt.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de  factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

 

 

Betalingsvoorwaarden fysiotherapiepraktijk/KNGF/175334/oktober 2009