Beweegprogramma COPD van het KNGF

www.defysiotherapeut.com

Het KNGF Beweegprogramma COPD is er voor mensen met ernstig COPD. Het is ontwikkeld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in samenwerking met het Astma Fonds, TNO en de Katholieke Universiteit van Leuven. De meeste zorgverzekeraars vergoeden dit beweegprogramma, op aandringen van het Astma Fonds.
Het doel van het beweegprogramma COPD is u te leren dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen om zo uw gezondheid te verbeteren. U doorloopt het programma samen met uw fysiotherapeut. U leert verantwoord bewegen, zodat u daarna zelfstandig uw conditie op peil kan houden.

Drie stappen
Het Beweegprogramma COPD richt zich op uw persoonlijke situatie. U traint in een kleine groep met mensen die ook ernstig COPD hebben. Het beweegprogramma bestaat uit drie stappen:

Opbouwen
Van tevoren ontvangt u thuis informatie en een korte vragenlijst. De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar de fysiotherapeut. Deze bespreekt de vragen en antwoorden met u. Daarna krijgt u enkele testen: een beweegervaringstest, een fitheidstest en een aantal gezondheids-testen. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan de fysiotherapeut u adviseren mee te doen aan het beweegprogramma COPD, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Op peil houden
Samen met de fysiotherapeut bepaalt u de opbouw van uw beweegprogramma COPD. Daarbij wordt erop gelet dat u niet te zwaar wordt belast en niet uw grenzen overschrijdt. De opbouw is ook afhankelijk van wat u aan het einde van het programma wilt bereiken. U bespreekt regelmatig uw individuele vorderingen met uw fysiotherapeut. Trainen gebeurt in groepsverband. Er wordt ook informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Deelnemers vinden het vaak prettig om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen en te motiveren.

Dagelijks bewegen
Tijdens het beweegprogramma COPD leert u zelfstandig en gezond te bewegen. U bekijkt met uw fysiotherapeut wat u heeft bereikt. U krijgt advies over vormen van bewegen die het beste bij u passen en hoe u de behaalde resultaten zelfstandig op peil kunt houden.