Geriatrie Fysiotherapie

www.nvfgnet.nl

Binnen onze praktijk hebben we een fysiotherapeut die extra is opgeleid in de geriatrie. Dit is een erkend en geregistreerd specialisme binnen de fysiotherapie. Na de opleiding voor fysiotherapie wordt onderwijs gevolgd op het gebied van de ouder wordende mens. Alle facetten die te maken hebben met het bewegen en het  functioneren van de oudere komt aan de orde.
Apart voor deze leeftijdsgroep is het vaak voorkomen van meerdere ziektebeelden tegelijk. Door deze kennis en kunde van de geriatrie werkende fysiotherapeut komt hij of zij tot een juiste diagnose en aandacht voor de verschillende klachten.

Hoe werkt een geriatrie fysiotherapeut?
De geriatrie fysiotherapeut wilt vooral antwoord op de vraag: “Hoe gezond oud worden” en wilt alle dingen, die daarvoor nodig zijn, positief beïnvloeden. De mensen worden steeds ouder, toch blijkt dat het grootste gedeelte van de tijd die we langer zijn gaan leven, doorgebracht wordt met minder levensgeluk en met toenemende beperkingen. Dit komt doordat oudere mensen meer moeite krijgen bij het uitvoeren van de diverse taken in  het dagelijkse leven.

Als oorzaken kun je denken aan:

  • minder spierkracht en conditie, ook wel minder hart-, en longfunctie
  • minder goed horen, zien en voelen
  • minder elasticiteit van kraakbeen of osteoporose (ontkalking van het bot)
  • duizeligheid
  • achteruitgang van het geheugen
  • minder functie van andere organen als maag-, darmstelsel, nieren
  • ander slaapritme

Daarnaast is er de bedreiging van vele ouderdomsziekten, zoals hartfalen, een beroerte, Parkinson, rheuma, dementie enz., soms meerdere aandoeningen tegelijk. Dit alles maakt de gezondheid van de oudere kwetsbaar.

De geriatrie fysiotherapeut heeft er een studie van gemaakt om al die dingen die er toe bijdragen dat de oudere op een gezonde manier oud wordt, te stimuleren en het kwetsbare evenwicht te herstellen. Hierdoor kun je oud worden én je beter aanpassen aan de eisen die het dagelijkse leven je stelt. De geriatrie fysiotherapeut geeft oefeningen en trainingen aan ouderen, die passen bij hun belastbaarheid. De geriatrie fysiotherapeut geeft adviezen voor een gezonde leefstijl en adviezen t.a.v. sport.

Het belangrijkste doel is het bereiken van een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Want dat draagt bij tot een verbetering van de kwaliteit van het leven en het welbevinden van de ouderen.