Geriatrie Fysiotherapie

 

Een geriatrisch fysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de ouder wordende mens en heeft als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de mens te behouden en te verbeteren. Bij de ouder wordende mensen komen namelijk vaak meerdere ziektebeelden tegelijk voor. De geriatrie fysiotherapeut wilt antwoord op de vraag: “Hoe kunnen we gezond oud worden?” en wilt de factoren die daarvoor van belang zijn positief beïnvloeden. Hoewel we steeds ouder worden, blijkt helaas vaak dat de tijd die we langer leven gepaard gaat met toenemende fysieke beperkingen en daardoor minder levensgeluk. Dit komt doordat oudere mensen meer moeite krijgen bij het uitvoeren van de diverse taken in het dagelijkse leven. Oorzaken hiervan kunnen zijn:

  • minder spierkracht en conditie, ook wel minder hart-, en longfunctie
  • minder goed horen, zien en voelen
  • verslechterd kraakbeen of osteoporose (ontkalking van het bot)
  • duizeligheid
  • achteruitgang van het geheugen
  • minder functie van andere organen als maag-, darmstelsel, nieren
  • ander slaapritme
  • ouderdomsziekten zoals hartfalen, een beroerte, Parkinson, reuma en dementie.
  • een combinatie van bovenstaande

De geriatrie fysiotherapeut draagt ertoe bij dat u als oudere op een gezonde manier oud wordt en stimuleert samen met u het kwetsbare evenwicht. Hierdoor kunt u gezond oud worden én zich beter aanpassen aan de eisen die het dagelijkse leven stelt. De geriatrie fysiotherapeut geeft oefeningen en trainingen aan ouderen, die passen bij hun kunnen. De geriatrie fysiotherapeut geeft adviezen voor een gezonde leefstijl. Hierbij valt te denken aan voeding, bewegen, slaap en ontspanning.

Bron: www.nvfgnet.nl