Handtherapie en spalken

 

Het doel van handtherapie is om mensen met een handletsel of -aandoening zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het dagelijks leven. De handtherapeut heeft een speciale opleiding gevolgd en heeft daardoor veel kennis van de anatomie van de hand en pols en de invloed van een letsel op deze structuren. Daarnaast is onze handtherapeut opgeleid in het maken van spalken. Onze handtherapeut is in staat om u te adviseren, behandelen en begeleiden naar een zo goed mogelijk herstel. Onder andere de volgende aandoeningen vallen onder het specialisme van de handtherapeut:

  • Artrose
  • Breuken aan hand en/of pols
  • Peesaandoeningen
  • Polsklachten
  • Hypermobiliteit (te veel beweeglijkheid)
  • Vinger- / handamputatie
  • M. dupuytren
  • M. de Quervain
  • Mallet finger
Onze fysiotherapeut neemt deel aan het Netwerk Handtherapie Limburg, een netwerk van gediplomeerde en gespecialiseerde handtherapeuten in Zuid Limburg. Door nauwe samenwerking in de keten staat het netwerk voor goede, specialistische en efficiënte behandeling van handaandoeningen voor patiënten uit Zuid- Limburg en daarbuiten.

Bron: NHL