Hart-, vaat- en longfysiotherapie

 

Hart- en vaatziekten en ziekten van de longen en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die een aandoening aan het hart of longen heeft. Deze aandoeningen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven en beperken het aantal gezonde levensjaren. Het zijn dan ook twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische aandoening van de luchtwegen). Door de diverse oefeningen krijgt u het gevoel meer controle te hebben over uw aandoening. Fysiotherapie helpt u om uw levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen.

Bij Fysiotherapie Bruinsma kunnen wij u onder andere helpen bij het op peil brengen of verbeteren van uw conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken. Wij behandelen volgens de huidige richtlijnen en wetenschappelijke kennis. Wij nemen daarom ook deel aan netwerken waarbij ziektebeelden zoals perifeer arterieel vaatlijden en COPD centraal staan.

Bron: KNGF