Netwerk Looptherapie

www.claudicationet.nl

Patiënten met ‘etalagebenen’ kunnen wegens dichtgeslibde slagaders in hun benen maar een beperkte afstand lopen tot ze enorme last krijgen van pijn en even moeten bijkomen. De regio Parkstad Limburg heeft een Regionaal Netwerk Looptherapie waarbij fysiotherapeuten patiënten met perifeer arterieel vaatlijden begeleiden bij het ‘door de pijn heen lopen’.
Looptherapie komt erop neer dat de patiënt op het moment dat hij pijn krijgt bij het lopen niet stopt, maar doorloopt. Door dit meerdere keren per dag te herhalen, traint de patiënt het lichaam om via de kleinere aders voldoende zuurstofrijk bloed naar de benen te pompen. Dankzij de begeleiding van een fysiotherapeut lukt het de patiënten om ‘door de  pijn heen te lopen’. Zo is de loopafstand in sommige gevallen sensationeel te vergroten en kan een operatie worden uitgesteld.
De fysiotherapeut die u begeleidt heeft een speciale opleiding gevolgd om deze looptherapie toe te passen. Sinds 2011 is er in Nederland een landelijk netwerk voor looptherapie.