ParkinsonNet

www.parkinsonnet.nl

In Nederland leven naar schatting 70.000 mensen met de ziekte van Parkinson of een vorm die daar op lijkt. Als gevolg van de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen.
Parkinson is een uitzonderlijk complexe aandoening. De meest bekende symptomen zijn traagheid en beven.
Naast deze verschijnselen kunnen andere problemen optreden, zoals depressie, pijn, slaapstoornissen, incontinentie, verandering in sexuele omgang en veelvuldig vallen.
Ook het denken kan veranderen, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in problemen met logische plannen in complexe situaties. Het verloop van Parkinson is chronisch progressief.
Dit betekent dat de symptomen in de loop van langere tijd erger worden en dat zich steeds meer nieuwe klachten kunnen voordoen.

De klachten hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven.
Deze is gemiddeld genomen bij Parkinson patiënten lager dan bij patiënten met een beroerte, suikerziekte of een ernstige hartaandoening.

Behandeling van Parkinson
En belangrijk onderdeel van de behandeling is het onderdrukken van de lichamelijke ziekteverschijnselen van Parkinson. Er zijn veel goede medicijnen op de markt die hiervoor gebruikt kunnen worden.
Helaas reageren niet alle ziekteverschijnselen op medicatie.
Voorbeeld van verschijnselen die vaak maar moeizaam verbeteren met medicatie zijn een verminderde balans, moeite met spreken en moeite met het uitvoeren van huishoudelijke taken.

De behandeling van de fysiotherapeut 
U wordt behandeld zoveel mogelijk volgens evidence-based richtlijnen. De behandeling is erop gericht om middels bepaalde strategieën (cueing en cognitieve bewegingsstrategie) en oefeningen die de automatische bewegingen makkelijker te laten verlopen.

Ze kunnen in gezet worden bij:

  1. Situaties waarin u beperkingen of stoornissen ervaart met transfers (zoals omdraaien in bed, opstaan, gaan lopen, door nauwe doorgangen lopen etc), of als u moeite heeft met uw lichaamshouding, het reiken en grijpen, uw balans en het lopen.
  2. Verminderde conditie of inactiviteit.
  3. Angst om te vallen of een verhoogd risico op vallen.
  4. Verhoogde kans op decubitus (doorliggen).
  5. Stoornissen en beperkingen als gevolg van nek en schouderklachten.
  6. Informatiebehoefte met name wat betreft beperkingen in activiteiten op het gebied van houding en/of beweging.
  7. De hulpvraag van de partner en/of verzorger kan, indien deze gerelateerd is aan de beperkingen in activiteiten van de patiënt, eveneens een reden zijn tot verwijzing. (bv til instructie wanneer de patiënt afhankelijk is van rolstoel of bedlegerig is).

Andere zorgverleners
Daarom is het verstandig dat naast de neuroloog ook andere zorgverleners betrokken zijn bij de zorg.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere een logopedist, ergotherapeut of psycholoog.
Het grote aantal betrokken zorgverleners maakt de zorg rond de Parkinson patiënt (en diens naaste omgeving) extra complex.
Het is belangrijk dat de betrokken zorgverleners goed samenwerken om een patiënt gezamenlijk te behandelen en optimale zorg leveren.
Dit vraagt om zowel gerichte expertise als nauwe samenwerkingsverbanden tussen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor Parkinson. Daarom is het ParkinsonNet opgezet.

ParkinsonNet
ParkinsonNet bestaat uit fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten met specifieke expertise in de behandeling van Parkinson. Deze zorgverleners staan garant voor een deskundige behandeling van Parkinson patiënten in de directe woonomgeving van de patiënt en werken nauw samen met de Parkinson-verpleegkundigen en neurologen van het ziekenhuis.