Praktijkreglement

 

 • Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, specialist of volgens Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).
 • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en daarom voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
 • Er vindt slechts één fysiotherapeutische behandeling per dag plaats.
 • Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Indien de patiënt niet in staat is om voor de behandeling naar de praktijk te komen, kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.
 • Na iedere verwijzing of eventueel tijdens de behandelingsperiode wordt gerapporteerd aan (huis)arts of specialist. Als u dit niet wenselijk acht, dient u dit aan te geven bij de behandelend fysiotherapeut.
 • De patiënt heeft te allen tijde recht op inzage in het medisch dossier.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen binnen de praktijk of daarbuiten.
 • Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is in het hele gebouw niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers.
 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de  directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang  tot Fysiotherapie Bruinsma te ontzeggen.
 • Gebruik van de oefenruimte geschiedt volgens de huisregels van Fysiotherapie Bruinsma:
  • Gebruik van de oefenruimte uitsluitend volgens afspraak.
  • Gebruik van een handdoek is verplicht.
  • Het dragen van gemakkelijk zittende kleding.
  • Gelieve (fitness)apparatuur schoon te maken na gebruik met de daarvoor aanwezige ontsmettingsdoekjes.