Tarievenlijst 2019

Zitting fysiotherapie € 29,90
Zitting Geriatrie Fysiotherapie € 37,85
Zitting Manuele Therapie
Oedeemtherapie
€ 37,85
€ 39,90
Lange zittingen voor een aantal specifieke aandoeningen € 40,45
Screening € 10,35
Intake en onderzoek en screening € 41,60
Intake en onderzoek na verwijzing € 41,60
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 51,85
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 29,90
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 24,75
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 22,20
Toeslag voor behandeling aan huis € 10,55
Toeslag voor behandeling in een instelling €   5,25
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 26,95
Niet nagekomen afspraak € 20,00
Eenvoudige, korte rapporten € 12,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 21,00

 

Bovenstaande tarieven gelden alleen indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.